Euro Superstar


24 prosince, 2019

Mají zvířata duši?

Rychlý úprk před dravou šelmou na strom charakterizoval každodenní život nejen našich předků. V pravěku bylo riziko útoku bengálského tygra na člověka podobné jako v dnešní době neštěstí při dopravní nehodě. Ve vykopávkách prvních měst jihovýchodního Turecka byly interiéry domů vybarveny sytě červenou barvou siluet býků. Až téměř náboženský kult rohatého ďábla se dochoval i v pozdější Minojské civilizaci na Krétě. Lidé v té době skládali obětiny a chovali k dravcům velkou úctu. Zručnost při vyrábění zbraní odsunula všechny tvory na druhou kolej. Bivoj, český legendární hrdina, by o tom mohl vyprávět.Domácí mazlíček.jpg
Současná podoba našich vzájemných interakcí je velmi různorodá. Domácí mazlíčky vyzdvihujeme do nebes, bereme je na společné toulky přírodou, povídáme i mazlíme se s nimi. Jiné využíváme jako zdroj potravy, ošacení, pro pobavení v cirkusech či zoo.  Mezi nejúspěšnější velké savce moderní doby patří domestikovaný skot, prasata a ovce. Z pohledu evoluce zažívají tyto druhy nezměrný úspěch. Jakou cestu by volila v případě vlastní svobodné volby? Zůstala by v klecích či výbězích, v ohradách, v námi spravovaných úlech? Dětem předáváme informace o užitečnosti včel na rozdíl od zbytečnosti much. Pyl je ovšem sbírán hmyzem jen pro jeho potřebu. Právo na sebeurčení si vyhradil „člověk moudrý“ pro sebe.Dravá šelma.jpg Němé tváře bereme jako majetek a také se k nim mnohdy chováme. Přitom i jiné druhy mají rozvinutý neuronový systém, cítí vjemy, emoce, bolest. Společenské tvory zavíráme do klecí. Osmák degu je často chován o samotě. Ve volné přírodě se sdružuje ve společenstvích o počtu několik desítek až stovek jedinců. Měníme násilnou formou jejich zvyky a obyčeje obdobným způsobem, jako jsme zušlechtili prvního souputníka člověka. Poslední vědecké výzkumy ukazují rychlejší obměny evoluce, než jsme dříve soudili. Zdivočelí psi v Moskevském metru nabírají rysy podobné vlkovi, a to už během pár generací.
Stále přetrvává názor, že jsme právem na vrcholu evoluce díky našich schopnostem.Biologie nicméně ukazuje přesnější pohled. Nemáme nic odlišného než ostatní. Vlastníme stejné buňky i neurony. Některé vlastnosti jsme jen rozvinuly o trochu více. Adaptace přisoudila jiným živočichům mnohem zajímavější schopnosti, které vědci intenzivně zkoumají. Želvušky dokáží přežít ve vesmíru v hibernaci několik let obdobně jako medvěd během zimního spánku. Večernímu letu netopýrů by se obdivoval každý operní zpěvák v případě, že by mohl slyšet jejich zpěv přesahující lidské možnosti v rozsahu i dynamice. V testu krátkodobé paměti předčil šimpanz Ayumu všechny univerzitní studenty, kteří se experimentu zúčastnili. Schopnost sebepoznání mají kromě primátů velcí savci nebo i čeleď havranovití. Současné znalosti o mysli a inteligenci zvířat se stále rozvíjejí a přinášejí nám ucelenější obraz našich souputníků na modré planetě. Důkazem postupné změny uvnitř nás, může být, zákaz vstupu člověka na jeden z nejvyšších vrcholů Moravskoslezských Beskyd platného od 1. 5. 2020 z důvodu snahy o obnovu téměř vyhynulé populace tetřeva hlušce.